191 Personel Alımı Yapılacak

191 Personel Alımı Yapılacak

Alaşehir Manşet Haber - Bu haberimiz, Alaşehir ve Sarıgöl çevresinde iş arayanlar için. Düzenli ve sürekli bir işim olsun da, nerede olduğunun bir önemi yok diyorsanız, Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde 54 sürekli işçi ve 137 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

21 Mayıs 2020 - 19:31

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ), bünyesinde görevlendirmek üzere hasta bakım ve temizliği ile güvenlik birimine sürekli işçi alımı yapılacak. Ayrıca, 137 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 137 sözleşmeli personel alımı ve 54 sürekli işçi alımı başvurusu, İŞKUR ve kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirtilen şartlara uyan vatandaşlar, müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecekken, özel şartlar önem arz edecek. Peki, ilan.mcbu.edu.tr üzerinden personel alımı nasıl yapılır? İşte, binlerce vatandaşın araştırdığı konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

137 PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:
1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
2 - Eczacı pozisyonuna başvuracaklar hariç, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.
(Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için
KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2018 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik
kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6 - Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte, başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü sınav yapılması durumunda; sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

  • 1-Başvuru yapacak adaylar bir adet kadroya başvurabilirler.(İlanda Belirtilen Nitelik Kodu)
  • 2-Online Başvuru Formundaki Zorunlu Alanları Dikkatlice Doldurunuz. (T.C.No, Ad, Soyad vb.)
  • 3-Online Başvuru Formundaki Başvuru Formu Kısmını Bilgisayar Ortamında Eksiksiz Doldurarak Yükleyiniz.
  • 4-Online Başvuru Formundaki Öğrenim Belgesi Kısmına Mezuniyet Belgenizi Yükleyiniz
  • 5-Online Başvuru Formundaki Kpss Sınav Sonuç Belgesi Kısmına Kpss Sınav Sonuç Belgenizi Yükleyiniz.
  • 6-Online Başvuru Formundaki Deneyim Belgesi, Deneyim Şartı İstenen Adaylar İçindir.Bu Kısma Çoklu Dosya Yükleyebilirsiniz(Ctr+Mouse İmleç)
  • 7-Online Başvuru Formundaki Güvenlik Doğrulamasını İşaretlemeyi Unutmayınız.
  • 8-Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tespit Edilenler Hakkında Türk Ceza Kanununun İlgili Hükümleri Uygulanacaktır

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 

Alınacak olan işçilerde aranacak olan şartlar şu şekilde olacaktır;

Çalıştırılacağı Hizmet TürüAlınacak Personel SayısıÖğrenim DurumuYaş SınırıÖzel KoşullarYöntemÇalışma Yeri
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri50Ortaöğretim (lise) mezunu olmak.18-40Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel
durumu olmamak.
Kura ve Sözlü SınavManisa İli Yunusemre İlçesi
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri4En az ortaöğretim (lise) mezunu olmak, en çok lisans mezunu olmak.18-405188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan tarihinden itibaren en az 4 ay süre ile geçerli olması. Üniversite Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa
boylu olmamak.
Kura ve Sözlü SınavManisa İli Yunusemre İlçesi

Şartları taşıyan adayların, başvurularını 20.05.2020-24.05.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online yapmaları gerekmektedir.

Başvuru şartları;

Türk vatandaşı olmak.
• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
• Askerlik ile ilişiği olmamak.
• Manisa İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı lan adresleri dikkate alınır.)
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
• Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 05.06.2020 Cuma günü saat 10.00’da Üniversitemiz Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.
• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir.
Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (//www.mcbu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

54 SÜREKLİ İŞÇİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu haber 3614 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x