Zorunlu Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir?


Zorunlu bireysel emeklilik son günlerin en çok konuşulan konuları arasındaki yerini korumaktadır. Çünkü yetkililerin daha öce yapmış oldukları açıklamalara göre ocak 2017 itibari ile yürürlüğe gireceği söylenen BES resmen başlamış oldu.  Ama bazı vatandaşların zorunluBES’ten çıkış için formül arayışında olduğunu ve zorunlu tutulan BES’ten nasıl ayrılacaklarını sorguladıklarını da biliyoruz.  İsminden de anlaşılacağı üzere BES tam anlamı ile herkesin katılımı mecburi olan bir uygulamadır. Her ne kadar BES’e katılım zorunlu da olsa bazı kişiler zorunlu bireysel emeklilikten cayma hakkını kullanmak istemektedirler. Peki zorunlu biresyel emeklilik nasıl iptal edilir? Bunun cevabı için yazımızı okumaya devam edin.

Hükümet, vatandaşların geleceğe yönelik birikim yapmalarını sağlamaya yönelik bir dizi önlem almaktadır. Bu önlem paketleri içinde en çok göze çarpan da zorunlu bireysel emeklilik sistemi gelmektedir. Bu sistemden herkesin gelirinden bir şekilde her ay düzenli bir kesinti olacağı ve daha da önemlisi bu kesintiler için vatandaşın rızasının alınmayacak olması bireysel emeklilik sitemini tartışmalı kılan en önemli faktörlerdir.  Paketin tartışmaya açılan en önemli noktası belli kriterleri taşıyan herkese zorunlu tutulmasıdır.

Makalemizin konusu olan zorunlu bireysel emeklilik sisteminin nasıl iptal edileceğine değinmeden önce kimlerin bu emeklilik sistemine zorunlu dahil edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek kişiler;

Bu yukarıda bahsi geçen herkes zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılımları zorunlu olacaktır. Ancak yaşı 45 ‘in altında olan kişilerden, çalıştığı kurumda 49 ve altı işçi çalışan varsa bu kişilere zorunlu bireysel emeklilik sistemi uygulanmayacaktır. Kamuoyunda bu şekilde yanlış bilinen bir algı vardır. Herkese değil sadece bazı kriterlere uyan kişilere bu uygulama zorunlu tutulacaktır.

Zorunlu BES’ten Cayma Hakkı Var Mıdır?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bireysek emeklilik sistemi daha önce isteğe bağlı olarak yapılabilen bir uygulama iken artık zorunlu tutulmaya başlanmıştır. Bireysel emeklilik sistemi her ne kadar zorunlu tutuluyor gözükse de isteyen vatandaşlar zorunlu BES’ten çıkabilir. Yani isteyen kişiler zorunlu Bireysel emeklilikten ayrılabilirler. Bu nedenle ilk zamanlara zorunlu gibi görünen bu uygulama, içeriğine bakıldığında aslında isteğe bağlı bir uygulama olduğu bir gerçektir.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkış yapmak isteyen kişiler çalışmış oldukları kuruma dilekçe vererek bu BES’ten çıkabilirler. BES’ten ayrılmak isteyen kişiler 1 ocak itibari ile 2 ayı geçirmeden hazırlamış oldukları dilekçeleri çalışmış oldukları kuruma vererek rahatlıkla zorunlu bireysel emeklilikten çıkış yapabilirler. Özel sektör çalışanları BES’ten cayma dilekçelerini çalışmış oldukları kurumun personel daire işlerine verebilirler. Bu departman daha sonraki resmi işlemleri halledeceklerdir.

BES’ten Çıkılırsa Birikimler Ne Olur?

Örnek olarak verecek olursak, zorunlu BES’e beş ay boyunca devam eden biri bu sistemden çıkmak istedi. Ama bu kişi sistemden çıktıktan sonra bu yapmış olduğu birikimlerin ne olacağını merak edebilir. Bunun için devlet desteği alabilecek mi yoksa çıkış için kendisine bir para cezası mı kesilecek?  İsteyen kişilerin ilk iki aydan sonra çıkış yapacağı BES’ten çıkış yapıldığından kişiden herhangi bir komisyon ya da başka bir kesinti yapılmaz. Ama devletin vermeyi taahhüt ettiği parayı da alamaz. Zaten devlet taahhüt ettiği parayı ödemek için, kişinin belirlenen süre zarfında BES’ten çıkmaması şart koşmaktadır.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN >> www.finansko.com