ATATÜRK'ÜN ALAŞEHİR'E SON GELİŞİ…
Veli Kaya

Veli Kaya

Cumhuriyet Köşesi

ATATÜRK'ÜN ALAŞEHİR'E SON GELİŞİ…

05 Eylül 2018 - 15:59

Atatürk'ün dikkate değer özelliklerinden birisi de; Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk halkıyla olan yakın diyalogudur. Atatürk; önemli her olaydan inkılaptan önce veya sonra çıktığı yurt gezileriyle kamuoyunu aydınlatmayı prensip haline getirmiştir. Bu; halkın desteğini kazanmak olduğu kadar halkı bilgilendirmek bakımından da önemlidir.
Bu bağlamda Atatürk Alaşehir'de üç kez bulunmuş, bunlardan birinde (5 Eylül 1922)Alaşehir’de konaklamış, birisinde (26 Ocak 1923)gardan geçen treni’ni durdurmuş 2 saat kadar istiraat etmiş ve Alaşehir’lilere bir konuşma yapmış,Son olarakta (26 Ocak 1931)sabah erken  Kubilay olayları nedeniyle Menemen’e giderken Alaşehir’den geçmiş saat 08:00 olmasına rağmen garda toplanan halka trenden selam verip yoluna devam etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Paşa, 14 Ocak 1923 günü, zaferden sonra sadece eğitim görmekte olan ordunun durumunu görmek ve halk ile görüşmelerde bulunmak amacıyla uzun bir yurt gezisine çıkmıştır. M. Kemal Paşa'nın bu gezisinde Manisa ve ilçelerine de uğrayacağı öğrenilince hazırlıklara başlanmıştır. Manisa'dan, Mutasarrıf Aziz, Milletvekili İbrahim Süreyya ile Belediye Başkanı Bahri Beylerden oluşan bir heyet, karşılama törenine katılmak için Alaşehir'e gitmişlerdir.
Geçen haftaki yazımızda Atatürk’ün Güzel İlçemiz’i Şereflendirdiği zamanlardan bahsetmiş ve 23 Ocak 1923 Yılında Atatürk’ün Alaşehir’de halka yapmış olduğu konuşmayı sizinle paylaşacağımızı belirtmiştik.
Atatürk İlçemize ilk olarak kurtuluş günümüz olan 5 Eylül 1922 Salı günü gelmiş,bir süre konakladıktan sonra İzmir’e doğru yola koyulmuştur.İkinci ziyaretini ise kurtuluşumuzun hemen ardından Ankara’dan başlayan Batı Anadolu gezisi adı altında gerçekleştirmiş,bu sırada Manisa’ya geçerken 23 Ocak 1923 günü Alaşehir garında biriken binlerce kişiyi görünce trenden inerek İstasyon mevkii’ne gelerek bir konuşma yapmıştır.Atatürk’ün her tren istasyonun’da durmadığını hatırlatırsak Alaşehir’de toplanan kalabalığı tahmin edebiliyorsunuzdur.
Atatürk’ü Alaşehir’de ilçenin ileri gelenlerinden Alaşehir Belediye Başkanı Enver Kuşakçıoğlu,Daha Sonra ki Yıllarda Belediye Başkanlığı Yapan Akif Öztürk Mütevellioğlu,Hüsnü Dural,Manisa Belediye Başkanı Bahri bey ,Alaşehir Kongresine katılan üyeler ve Kalabalık Alaşehir Halkı Karşılamıştır.Atatürk O dönem İstasyon’da bulunan bir otelin önünde kendine ikram edilen kahveyi içtikten sonra,Hava’nın soğuk olduğunu ve Halkı soğukta bekletmemek gerektiğini belirterek,yanlız 5-6 ay evvel Ateşler içindeyken geldiği Alaşehir Halkına Bir konuşma yapmıştır.Konuşması bittikten kısa süre sonra Manisa heyetiyle birlikte İlçemizden ayrılmışlardır.
ATATÜRK’ÜN ALAŞEHİR HALKINA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA ;
Muhterem Arkadaşlar,
Hakkımda gösterdğiniz tezahirattan dolayı beyanı teşekkür ederim. Bir kaç ay evvel buradan geçerken, bu güzel şehrin ateşler içinde bırakıldığını görmüştüm. Bundan hepimiz dilhunuz. Fakat sizin gibi gayur halkın harap, türap olan bu şehri tekrar imar ve ihya edeceğine hepimiz emindik. Bu anda aldığım malumat, bu emniyeti süratle fiil haline geldiğini gösteriyor. Bundan bahtiyarım.

Arkadaşlar! Şehrimizin Yunan istilası altındaki sefaletini pekala tahattur ediyorsunuz. Ben bu elim hatıraları tekrar etmekle yaralarınızı tazelemek istemem. Yalnız sizi ve bütün milleti felakete sürükleyen esbabı layıkı ile düşündüğümüzden eminim. Yunanlıları İzmir'e çıkaran bittabi sizin arzu ve temayülünüz değildi ve olamazdı. Onların İzmir'e çıkmasına ve memleketimizin daha şarkına ilerlemesine kendi kuvvet ve teşebbüsleri de kafi değildi. Bizi çiğneten bizim başımızda bulunan ve büyük tanıdığımız makamlardı. O Makamlar ki onların saadetine, sıhhatine gece gündüz dua ederdik. Pek kati olarak bilmeniz icabeder ki, bizi halasa isal eden şey o şekli hükümeti yıkarak yerini milletin efkar ve amalini temsil eden bir hükümet tesis etmek olmuştur. O Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'dir. Eğer Milletimiz kendi hakimiyetini bila kaydüşart elinde tutan bir hükümet teşkil etmemiş olsaydı bugün istihsal ettiğimiz zaferlerle hiçbir vakit nail olmazdık ve memleketimizde şimdiye kadar Sevr muahedesi tatbik edilecek, bütün millet ecnebilerin kölesi olacaktı. 
Arkadaşlar, artık bu felaketli günler gelmeyecektir. Bütün düşmanlarımız bütün cihan anlamıştır ki hakimiyetini pek kıskanç bir surette müdafaa ve muhafaza eden milletimiz memlekete ayak basan düşmanları kovacak ve mahvedecektir. Memleketimizin mamur, milletimizin mesut olması, her ferdin azami fedakarlığı ile hakimiyeti milliyeyi muhafaza etmesiyle kabul olacaktır. Arzumuz haricen İstiklal, dahilen bila kaydüşart hakimiyeti milliyeyi muhafazadan ibarettir.
Hakimiyeti milliyemizin velev bir zerresinihaleldar etmek niyetinde bulunanların kafalarını parçalayacağınızdan eminim.
Arkadaşlar, bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferi değil iktisat, ilim ve irfan zaferleri olacaktır. Ordumuzun şimdiye kadar istihsal ettiği muzafferiyyetler memleketimizi halası hakikiye sevk etmiş sayılmaz. Bu zaferler ancak müstakbel zaferimiz için kıymetli bir zemin hazırlamıştır. Muzafferiyatı askeriyemizle mağrur olmayalım yeni ilim ve iktisat zaferlerine hazırlanalım.
Mustafa Kemal ATATÜRK - 26.01.1923

ATATÜRK’ÜN ALAŞEHİR’E SON GELİŞİ
Menemen'de meydana gelen olaydan sonra  Atatürk yine bir yurt gezisine çıkmıştır. Gazi'nin bu seyahatinin öğrenilmesinden sonra Manisa Valisi Fuat, Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi Kamil, Jandarma Komutanı Safa Beylerle İzmir-Turgutlu demiryolu hareket başmüfettişi Süleyman, Afyon'a giderek, Gazi'ye bağlılıklarını bildirmişlerdir.Mustafa Kemal Paşa 26 Ocak 1931 günü sabahın erken saatlerinde Alaşehir ve Salihli'den geçerek Turgutlu'ya gelmiştir. Sabah saat 08:00 sıralarında Alaşehir’den geçen Atatürk Menemen olaylarının vermiş olduğu hüzün ile Alaşehir’de garda toplanan halkı trenden selamlamış 8 dakika sonra tren Alaşehir garından hareket etmiştir.Böylelikle Atatürk son olarak Alaşehir’e böyle veda etmiştir.Raslantı O’dur ki Atatürk’ün Alaşehir’e ikinci Gelişi Olan 26 Ocak 1923 ve üçüncü Gelişi Olan 26 Ocak 1931 tarihlerine baktığımızda ziyaret günlerinin ikisininde 26 Ocak günü olduğu ilginç bir rastlantı olarak görmekteyiz.
Sonraları Atatürk Ege'de yapılacak askeri manevraları izlemek üzere  8 Nisan'da Salihli İstihkam Taburu'nu ve Turgutlu Topçu Alayı'nı denetlemeye geldiysede, ilçemiz bölgesinebir daha geçmemiştir.
Sonuç Olarak,
Atatürk'ün yurt gezilerinde bir noktanın öne çıktığını görüyoruz. Eğer ziyaret edilen yer Milli Mücadele döneminde özellikle Yunan işgalinde kalmışsa, Atatürk kendilerini işgalden kurtaran kişi olarak daha büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Batı Anadolu Bölgesinin Atatürk'e sevgisi ve bağlılığı da bunun bir göstergesidir. Alaşehir de, Atatürk'e bağlılığını her fırsatta göstermiş, ziyaretlerinde onu bağrına basmıştır. Cumhurbaşkanının başta Manisa olmak üzere Batı Anadolu bölgesine verdiği önem ve Alaşehir’in de demiryolu hattının üzerinde bulunması Alaşehirlilerin Atatürk'ü görmelerini sağlamıştır. Yurt gezileri M. Kemal Paşa'ya halkla diyalog imkanı verirken, ziyaret edilen halk için de, inkılâplara ve Atatürk'e bağlılıklarını göstermelerine vesilesi olmuştur.Yaşadığı dönemde Atatürk’e Alaşehir’den üzüm yollandığı bilinmektedir,Atatürk yaşadığı dönemde Kırklareli’nde üzüm ile yapılan üzüm şarabına karşılık bulunan üzümden yapılan hardaliye içeceğini milli içkimiz ilan etmiş ve üzüm işleriyle uğraşan çiftçilerimizin ekonomisine yarar sağlayacağını düşünmesine rağmen bölgemizde  ve coğrafyamızda ilgi görmemiştir.
Gelecek Yazılarımızda Alaşehir Kongresi, Kurtuluş Savaşında Alaşehir , Vecihi Hürkuş’un Alaşehir’de Kazanmış Olduğu Zafer ve daha birçok tarihi araştırmalarımızda birlikte olacağız,

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar