Doğalgaz Salihli Merkeze de getirilmelidir

Doğalgaz Salihli Merkeze de getirilmelidir

Salihli' yi Geliştirme Derneği Başkanı Erhan Adıgüzel ve Salihli Makine Mühendisleri Odası yönetim Kurulu Üyesi  Özer Türkmen, doğalgazın Salihli merkeze de gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.  

04 Ekim 2016 - 12:37 - Güncelleme: 04 Ekim 2016 - 12:53

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgaz getirilmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin Salihli için büyük bir haber olduğunu belirten Salihli'yi Geliştirme Derneği Başkanı Erhan Adıgüzel ve Salihli Makine Mühendisleri Odası yönetim Kurulu Üyesi  Özer Türkmen, doğalgazın Salihli merkeze de gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.  

Salihli'ye Doğalgaz Gelmesini İsteyenler ve Geliştirme Derneği Başkanı Erhan Adıgüzel ; “Doğalgazın Salihli’ye gelmesi için bakanlık ve BOTAŞ düzeyinde önemli çalışmalarımız oldu.  Başlattığımız imza kampanyasına halkımızın büyük destek verdiğini  gördük. Ankara ise bu isteğimizi yerinde görüp ilk etap olarak Salihli OSB’ye doğalgazın gelmesini bakanlar kurulu kararı ile onaylandığını açıkladı.” dedi.   

"Çalışmalarımızın Karşılığını Gördük” 

Doğalgazın Salihli’ye gelmesi için uzun süredir çalışmalarının sürdüğünü belirten Adıgüzel; “Daha önce siyasileri, STK’ları, odaları, basınımızı göreve davet ettik. Bu işin peşini bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Şuan ise bu çalışmalarımızın karşılığını gördük. Dernek olarak bu çalışmaların devamının ve Doğalgazın 17 km uzaklıkta bulunan Salihli OSB’den Salihli merkeze en kısa zamanda gelmesini Salihli halkı adına talep ediyoruz. Doğalgazın Salihli OSB’ye gelmesini sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum ” dedi.  

“Salihli OSB’nin geliştirilmesi,temiz bir çevre ve yaşanabilir bir kent olması için mutlaka doğalgaz mutlaka getirilmelidir” 

Salihli Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özer Türkmen Doğalgaz ve çevre bilinci konularında önemli  açıklamalarda bulunan Salihli Makine Mühendisleri Odası yönetim Kurulu Üyesi  Özer Türkmen,Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştirilmesi,Salihli’nin temiz bir çevre ve yaşanabilir bir kent olması için mutlaka doğalgaz’ın  getirilmesi gerektiğini belirterek,''çevreci bir enerji kaynağı olarak bilinen doğalgaz,Başta Metan ve Etan olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gazdır. Renksizdir ve kokusuzdur. Doğalgaz, Küreselleşme ve bununla birlikte insan nüfusundaki hızlı artış ve buna bağımlı, orantılı olarak artan endüstri ve dış etmenlere de ihtiyaç duyduğu görülür. Örneğin insanoğlunun enerjiye arz etmektedir. Bu enerji kaynaklarından biriside doğalgazdır. 

Doğalgazın (Natural gas); yer katmanlarına gömülmüş bitkilerin, gazların ve hayvanların yoğun ısıya maruz kalarak ve binlerce yıl olan ihtiyacı ve bağımlılığı gelişen günümüz teknolojisinde dahada artmıştır. Çeşitli enerli kaynaklarını bulma ve ondan faydalanma isteği süreklilik boyunca basınç altında oluşmuş bir çeşit yanıcı gaz karışımı bir fosil yakıt olduğunu bilimsel veriler bize göstermektedir. Doğal gazın başlıca bileşenlerini başta metan (CH4) ve pentan (C2H6) olmak üzere propan, bütan ve daha ağır hidrokarbonlar ile N2, CO2, H2S ve O2 gibi gazlar oluşturur. Doğalgaz, Isıtma, pişirme ve elektrik üretimi için sıklıkla kullanılan bir enerji kaynağıdır. Ayrıca ddoğalgazla çalışan taşıtlar için yakıt olarak kullanıldığı gibi ticari açıdan sanayi sektöründe de önemli bir yere sahiptir. 

Kömürlerin yapısında önemli bir bileşen olarak kükürt yer almaktadır. Bu tür katı yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan gazlardan SO2 ( kükürt dioksit) ,CO2 ve NO x gazlarının hem hava kirliliğine hemde çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. Benzin, mazot, gazyağı vb. sıvı petrol fosil yakıtları da endüstride, taşıtlarda yakılarak kullanılması yine kömürlerdeki gibi hem çevreye hem de insan sağlığına zararlı etkileri söz konusudur. Kömürlerin ve sıvı petrol yakıtların yakılmasından çıkan zehirli gazlar gökyüzünden asit yağmurları ile yeryüzüne inmekte, sebze meyvelerimizin üzerine yağmakta, boğucu, zehirleyici etkileri yanında asit tesiriyle solunum yollarında büyük tahribatlara yol açmakta, insanlığın bu sebzeleri tüketmesiyle kanser hastalık vakaları artmakta, diğer yandan akarsulara karışmakta ve yer altı sularına karışmakta ve bu su kaynaklarımızı da tahrip etmektedir. Bunun yanında bu asit yağmurları ormanlarımız kelleştirmekte ve onlarıda yok etmektedir. Sera gazı oluşturarak ayrıca dünyanın küresel ısınmasını hızlandırmaktadır. Doğalgazın ise, kül ve cüruf bırakmadan yanan, depolanma sorunu olmayan, daha da önemlisi, yanma sonucunda havayı kirleten SO2 ( kükürt dioksit) , CO2 gazları çıkarmayan çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.  

Tarihsel gelişimine bakıldığında doğalgaz İlk doğal gaz sızıntıları İran'da belirlenmiştir. Kullanıma ise günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce ( M.Ö 500 )  Çin'de başlanmıştır. Çinliler, doğal gazı bambu kamışları içinde naklederek, tuz üretim sahalarında kullanmışlardır. Avrupada kullanımı ise 17. yüzyıldan itibaren başlamış olmakla birliktelik doğal gaz teknolojisinin geliştirilmesi bu kıtada olmuştur. Kömürün damıtılmasıyla doğalgaz üretimi teknolojisi ilk defa İngiltere'de uygulanmış,1800'lü yıllarda pek çok Avrupa ülkesinde sanayi ve konutlarda yakıt olarak kullanım alanı bulmuştur. Modern anlamda üretimi, A.B.D.'de 18. yüzyıl başlarında Erie Gölü civarındaki sahalarda, borularla 10 metrelik derinlikten çıkarılarak gerçekleştirilmiş, ilk endüstriyel uygulaması da 1840'lı yıllarda Batı Virginia'daki tuz yataklarında, tuz üretiminde olmuştur. Bugün dünyada üretilen tüm enerjinin yaklaşık % 20'si doğal gazdan sağlanmaktadır. Türkiye'de uygulama 1976 yılında Pınarbaşı Çimento Fabrikası'nda kullanılmasıyla başlamıştır”dedi 

''Doğalgaz kullanımına ilk kez 1988 yılında Ankara'da başlandı'' 

Doğalgaz’ın Ülkemize Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran’dan boru hattı ile Nijerya, Cezayir, Mısır’dan sıvılaştırılmış olarak deniz yoluyla gelmekteolduğunu belirten Türkmen,” Ülkemizde 1988 yılında ilk olarak Ankara’da doğalgaz kullanımına geçilmiş, 1992 yılında İstanbul ve daha sonra Bursa, Eskişehir, İzmit’te doğalgaz sanayi ve konutlarda kullanılmaya başlanmıştır. Şu ana kadar 72 ilimizde doğalgaz kullanmaktadır. Manisa ilimiz merkezinde 2003 yılına kadar katı ve sıvı yakıtlar kullanılmaktaydı. 2003 yılından itibaren kademeli olarak sanayide ve evlerde doğalgaz kullanımına geçilmiştir. Peki, Manisa ‘da doğalgaza geçişle neler değişmiş bir bakalım;Kent içinde doğalgaz kullanımı yaygınlaştıkça şehrin hava kirliliği azalmış.(hava izleme istasyonları kurulmuş ve il sağlık müdürlüğünce sürekli takip edilmiş.) 

İl sağlık müdürlüğünce solunum yolu hastalıkları ve il merkezindeki kanser vakaları izlenmiş ve doğalgaza geçişle bu vakaların azaldığı saptanmış.Doğalgazı Kullanan halk büyük bir rahatlığa kavuşmuş mutfağında kullandığı LPG gaz ( tüp ) giderleri azalmış, kombi ve doğalgaz merkezi kazan sitemleriyle hem konutunun ısıtılmasında kullanmış hemde banyosunda duş ve sıcak su teminini kolaylaştırmış ve buralara harcadığı elektrik giderlerinde de tasarruf etmiştir. 

Manisalılar en ucuz,en temiz,en sağlıklı bir yakıta kavuşmuş!

Manisa ilinin çevresi de ve doğası da gelen bu çevreci yakıtla nefes almış ve en az kirlenmiş.Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgazın gelmesiyle sanayi esnafı üretim ,ısınma vb maliyetlerini azaltmış ve diğer organize sanayilerle yarışır hale gelmiş. Doğalgaz sektörüne ( kombi ve radyatör satıcısından tutunda işçisine kadar) canlılık ve ekonomik katkı sağlamış. Yeni istihdamlara yol açmış şehre ve O.S.B. bölgesine yeni girişimciyi çekmiş ve cazibe alanları yaratmıştır.En önemlisi ise insan sağlığını tehdit eden havadaki solunan zehirli gazlar ( SO2 ( kükürt dioksit) ,CO2 ve NOx ) gazları azaltılmıştır” dedi.  

''Doğal Gaz’ın en büyük faydası çevre kirliliğine diğer enerji kaynaklarına oranla az etki etmektesidir'' 

Doğal Gaz’ın en büyük faydası çevre kirliliğine diğer enerji kaynaklarına oranla az etki etmekteolduğunu belirten Türkmen,'' Bu gazın yanması ile oluşan sadece su buharı ve karbondioksit’tir. Doğal Gaz hem ısınma hem gıda pişirme hem de banyoda kombi ve şofben’in görevini alarak birden fazla fonksiyonda çalışmaktadır. Binalar çatı izolasyonundan %20, pencere ve kapılardan %15, dış duvar yalıtımından %15 ve sızdırmazlık önlemlerinden %10 oranda enerji kaybolmaktadır. Bu önlemler alındığı takdirde ısınma ekonomik olacaktır. Kombinin yıllık bakımını yaptırmak ve kombiyi mümkünse balkona değil de evin iç kısmına taktırmak ekonomik kullanım için çok önemlidir. Evden 1 günden fazla ayrılmayacaksak kombiyi kapatmamalı en düşük seviyeye getirmeli ve bazı yerlerin peteklerini kapatmalıyız. Çünkü kısa süreliğine açıp kapatmak daha fazla gaz tüketimine neden olabilir.''dedi 

''Hava Kirliliği ve Risk Grupları'' 

Hava kirliliği ve risk grupları konusunada değinen Türkmen,''Bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar,Gebe ve emzikli kadınlar,  Yaşlılar,Kronik solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanlar,Sigara kullananlar,Düşük sosyoekonomik grup içinde yer alanlardır. Genel olarak havadaki kirleticilerin sağlığa etkileri şöyle toparlanabilir; Solunum fonksiyonlarında bozulma , Solunum sistemi hastalıklarında artış, Kronik solunum sistemi  hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış, Kronik kalp  hastalığı olan kişilerin hastalıklarının alevlenmesinde artış, Kanser görülme sıklığında artış ve erken ölümlerde artış. Şimdi gelelim kendi yaşadığımız  şehrimize yani Salihli'ye ömrümüzün büyük bir kısmını yaşadığımız kente. Doğalgaz var mı?  Yok! Katı yakıt ve ucuz kömür kullanımına devam mı? Devam! Hava kirliliği ne safhada?  Berbat!!! 

Kocaçeşme Mahallesi, Eskicami Mahallesi, Kırveli Mahallesi hava kirliliğinden kan ağlıyor kan. Akşam saatlerinde dışarıya çıkılamıyor duman ve boğucu is kokusundan kurum kokusundan. Tehlike çanları çalıyor sağlık elden gidiyor. İnsanlar nefes alamaz durumdalar. Görünen köy kılavuz istemez derler… Gerçi şehrimiz köy değil ama anlayan kim? Kısacası şehrimiz artık resmen haykırıyor doğalgaza geçin beyler diyor belki de yalvarırcasına. Şimdi sorumluluk ise hem yerel hemde siyasi aktörlerimizde. Aktör derken şu parti bu parti, o partili demiyorum. 

Salihliyi, yaşadığı Şehrini Seven, Onun İçin Bir Gramda Olsa Zerre Kadar Da Olsa Katkı Sağlamak İsteyen, Şehrine Sahip Çıkan, Gelişmesi İçin çaba harcayan ya da harcayacak olan aktörlerden bahsediyorum. Yoksa Yeşilçam Aktörlerinden bahsetmiyorum zaten o aktörlerden de oldukça var. Ben Salihli’yi seviyorum ve bunu apaçık haykırıyorum, haykıracağım. Turgutluya kadar gelmiş  ( sadece 42 km ) bu nimetten acaba neden Salihli’de faydalanmasın. Neden sivil toplum örgütleri susuyor? Neden herkes davulun sesini Ankara’dan dinliyor? Neden Ankara yolları aşındırılmıyor? Neden verilen sözler hep unutuluyor?''dedi.  

''Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz'ın gelmesini bekliyor'' 

Organize sanayi Bölgesi Doğalgaz'ın Salihli gelmesini  beklediğini belirten Türkmen, '' Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerde dört gözle Salihli’ye doğalgaz geliyor haberini bekliyor, Ankara’dan bekliyor beyler. Gün yakınma, sızlanma, uğuşuk davranma günü değil gün icraat günüdür”dedi. 

2016/10/5391381.jpg
2016/10/9343282.jpg
2016/10/828265.jpg
Bu haber 8057 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Alaşehir'de Uyuşturucu Madde Üretimi Yapanlar Yakalandı
Alaşehir'de Uyuşturucu Madde Üretimi Yapanlar Yakalandı
Alaşehir'li Usta Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı
Alaşehir'li Usta Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı