Alaşehir Depreme Hazır mı?

Alaşehir Depreme Hazır mı?

Alaşehir Manşet Haber - Manisa Akhisar’da 5.6, Kırkağaç'da 4,8 ve Elazığ’da 6,8 şiddetinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından uzmanlardan gelen deprem uyarıları “ Alaşehir'de depreme ne kadar hazırız?” sorusunu da beraberinde getirdi.

29 Ocak 2020 - 16:07 - Güncelleme: 29 Ocak 2020 - 17:16

 

Elazığ’da 6,8 şiddetinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından uzmanlardan gelen deprem uyarıları “ Alaşehir depreme ne kadar hazır?” sorusunu da beraberinde getirdi.

 
Akhisar İlçesi Musalar Mahallesi’nde 22 Ocak 2020 Çarşamba günü akşamı saat 22.22’de meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından bölgede üst üste büyüklüğü 4.1’i bulan sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Elazığ’da 6,8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından uzmanlardan gelen deprem uyarıları “ Bölgede depreme ne kadar hazırız?” sorusunu da beraberinde getirdi.
 
Kentsel dönüşüm projesinin önemi ve 2000 yılından önce yapılan binalar için performans analizinin mutlaka yaptırılma sı yönünde önemli açıklamalarda bulunan Alaşehir Sarıkız Yapı Denetim Kurumu sahibi İnşaat Mühendisi Adem Aslan ,”  Akhisar’da meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde 2000 yılından önce yapılan binalar hasar gördü. Elazığ’daki depremde de risk taşıyan binalar yıkıldı. Çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bin 500’ün üzerinde vatandaşımız yaralandı. İnsanı Deprem değil, bina öldürür bunu unutmamamız gerekir”dedi.
 
“Deprem değil, bina öldürür”
 
Akhisar İlçesi Musalar Mahallesi’nde 22 Ocak 2020 Çarşamba günü akşamı saat 22.22’de meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem, Akhisar, Gölmarmara, Salihli ve Alaşehir güzergahında yer alan 40 Kilometrelik fay hattını etkilemiştir. İnşaat sektöründe faaliyette bulunduğumuz için bize sürekli ne zaman deprem olur sorusu yöneltiliyor. Bölgemizde depremin ne zaman olacağını bilim bile bilmiyor. Gerçek şu ki kesin olarak bölgemizde deprem olacaktır. Çünkü sürekli sallanmaktayız. Bu da depremin olacağını açıkça belirlemektedir. Bölge insanı olarak birinci derece deprem kuşağında yaşadığımız için yerel yönetimlerin ve bizlerin olası bir depremde ne yapmamız gerektiğini halkımızla paylaşmak zorundayız. Öncelikle 2000 yılından önce yapılan binalara performans analizi yaptırma zorunluluğu getirilmelidir”dedi.
 
2000 yılından önce yapılan mevcut binaların olası bir depremde hasar görmemesi için bina sahipleri, tarafından depreme dayanıklı performans analizi yaptırılması gerektiğini belirten Sarıkız Yapı Denetim Kurumu sahibi İnşaat Mühendisi Adem Aslan,” 2000 yılından önce yapılan binalar için yapı sahipleri nasıl bir binada ikamet ettiklerini bilmeleri açısından mutlaka mevcut binalarına depreme dayanıklı performans analizi yaptırması gerekiyor. Sarıkız Yapı Denetim Kurumu olarak proje ve uygulama denetim alanında uzman personelimiz, bina sahiplerinin talep etmeleri halinde mevcut binanızdan numune alıp basınç dayanımı tayini yaparak betonu ölçmektedir. Yine mevcut binanızdan demir numunesi alarak demirin çaplarına göre çap hesabı ve kütle muayenesi yapmaktadır. Akma ve çekme mukavetini ölçerek yine demirin kot uzamasını belirlemektedir. Kısacası mevcut binanızın kalite kontrolünü yapan personelimiz olası bir depreme karşı dayanıklılığını bir rapor halinde hem yerel yönetimlere hemde bina sahiplerine sunmaktayız. Sarıkız Yapı Denetim Kurumu olarak biz hazırız, talep edin cüzi bir bedelle mevcut binanızın depreme dayanıklı performans analizini yaparak bilgilendirelim. Manisa ve ilçelerinde bugün itibarı ile yaklaşık iki milyon metre kare alan üzerinde aktif olarak inşaat devam ediyor ”dedi.
                              
” Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı ne demektir”
 
Sarıkız Yapı Denetim Kurumu sahibi İnşaat Mühendisi Adem Aslan,” Kentsel Dönüşüm nedir? Öncelikle bunu anlatmamız gerekir. Biz, çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, afet ve deprem risklerine karşı hızlı bir şekilde, halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kentsel planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetlerinin bütününe “Kentsel Dönüşüm” diyoruz. Risk altındaki yapıların yıkılıp yeniden sağlam yapılara dönüştürülmesi kentsel dönüşümün önemli bir boyutudur. Bunun dışında sosyal ve kültürel boyutlarda çok önemlidir, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında bulunan riskli tarihi yapıların restorasyonu ve güçlendirilmesi söz konusu olabilir.
 
Riskli Yapı” ne demektir? Muhtemel bir afette (deprem, sel, heyelan vb.) içerisinde yaşayanların can güvenliklerinin olmadığı yapılara riskli yapı denir. Son dönemde Türkiye’deki neredeyse herkesin yakından ilgilendiği, apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.5.2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi" yasasıdır. Kentsel dönüşüm yasasının amacı; başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vb. afet riski altında bulunan bölgelerin ve risk dışında kalan, ekonomik ömürlerini tamamlamış, eski ve hasarlı binaların tasfiyesi ve yerine, sağlıklı, güvenli, standartlara uygun yaşam alanlarının oluşturulması ve olası afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesidir. Dönüşümün bir başka boyutu ise çarpık kentleşmenin etkilerinin azaltılarak modern,  refah seviyesi yüksek, tarihi ve doğal dokusu muhafaza edilmiş marka şehirler oluşturmaktır. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında oluşan yeni çevrelerin hem insan sağlığı, deprem boyutu ve toplumsal çevre bakışının değişmesine yardımcı olması göz ardı edilmemelidir. Kentsel Dönüşüm Projesi’nin istenilen etkiyi yapması için küçük yapı blokları değil, Büyükşehir ölçeğinde planlanmış şekilde yapılması gerekir. Planlanmadan yapılmış kentsel dönüşümler küçük ölçekte etki yaratsa da, kentsel ölçekte etkisi yetersiz kalır. Sarıkız Yapı Denetim Kurumu olarak hizmet verdiğimiz bölgelerdeki Kentsel Dönüşüm Projelerini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Bölgede yaşayan konut sahiplerinin sağlıklı bir yapı ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için proje ve yapım aşamasından itibaren çalışmalarımızı hassasiyetle yapıyoruz.
 
Bölgemizin birinci derece deprem bölgesi kuşağında yer aldığını unutmamamız gerekir.29 Haziran 2001 Tarihinde 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu pilot illerde yürürlüğe girdi. Van depremi sonrasında 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu tüm illerde uygulanmak üzere geneşletildi”dedi.
               
“Projelerin her aşamasında titiz bir çalışma yapıyoruz”
 
Bölgemizde, Afet riskli yapıların yenilenmesi için çıkarılan 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında eski, ömrünü tamamlamış binalar yıkılarak yenisi Yapıladığını belirten Sarıkız Yapı Denetim Kurumu sahibi İnşaat Mühendisi Adem Aslan , “Sarıkız Yapı Denetim Kurumu olarak, Manisa ve İlçelerinin Birinci Derece Deprem Kuşağında yer alması nedeniyle projelerin her aşamasında titiz bir çalışma yapıyoruz. Sorumlu olduğumuz bölgelerde inşaatların başlangıç aşamasından itibaren önce projelerin yapı denetim kanununa göre planlı alanlar imar yönetmeliği, yangın ve deprem yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ediyoruz. Uygun olan projeler ilgili idarenin onayı için Belediye İmar İşleri Müdürlüğüne dosya halinde teslim ediyoruz. Uygun olmayan projeleri ise proje mühendislerine geri gönderip uygun hale getirmesini talep ediyoruz. proje ve uygulama denetim alanında uzman olan 19 personel ile hizmet veriyoruz.
 
Saha aşamasında deneyimli kontrol elemanlarımız tüm inşaat safhalarını başında bekleyip, demir, beton ve inşaatta kullanılan malzemelerin belgeleri ile birlikte kontrollerini yapmaktadır. Yapı Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra yapılan binaların her aşaması kontrol edildiği için deprem yangın bakımından sağlıklıdır. Bunun yanı sıra geçmişte el ile yapılan beton yerini hazır betona bıraktığı için sağlamlık ve ömür bakımından gerekeli ihtiyaçları karşılamaktadır. Binalar, inşaat sırasında Yapı Denetim Şirketleri tarafından tutanaklar tutulup kontrol altına alınarak, kullanılan tüm malzemelerin TSE Belgesi standartlarına uygun olduğu belgeleniyor. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bölgemizde,  yapılan binaların denetimleri çok titiz bir çalışma ile gerçekleştirildiği için olası bir depreme karşı güvenlidir. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın, Enerji kimlik belgeleri olan yapı denetimli binaları tercih etmelerini tavsiye ederim. Bu arada 2000 yılından önce yapılan binalar için yapı sahiplerinin, mevcut binalarına yasa gereği depreme dayanıklı performans analizi yaptırması gerekiyor. Depreme dayanıklı performans analizinden olumsuz sonuç alan konut sahipleri, Kentsel Dönüşüm Projesi’nden yararlanarak yeni bir konuta sahip olabilir.
                       
“Jeotermal çalışmaları depremi tetiklemez”  “
 
Son yıllarda bölgemizde meydana gelen depremler ve bu depremlerin oluşmasında yer altından jeotermal suların çekilmesinin etkisi varımıdır? Şeklinde sorular ile karşılaştıklarını belirten Sarıkız Yapı Denetim Kurumu sahibi İnşaat Mühendisi Adem Aslan,” Son yıllarda bölgemizde meydana gelen depremler ve bu depremlerin oluşmasında jeotermal enerji santral çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar sırasında jeotermal suların çekilmesinin etkisi varımıdır sorusu ile sık sık karşılaşmaktayız.
 
Jeoloji mühendislerinin bize verdikleri bilgiye göre , ‘yer altından sulama amaçlı çekilen soğuk su miktarı jeotermal sudan kat kat fazladır. Ancak depremler 6 ile 15 kilometre derinliklerde oluşuyor. Jeotermal kuyuların derinlikleri ise en fazla 3 kilometre. Bu açıdan jeotermal faaliyetlerin depreme sebep olması mümkün değil. Depremler yerin hareket etmesi ve enerji birikmesi ile oluşuyor. Yer hareketleri ise jeotermal olsa da olmasa da devamlı oluyor’ Bana göre jeotermal çalışmaları sırasında gerekli tedbirler alınmaz, firmalar yanlış uygulama yaparlarsa yer altı sularının kirliliğinden tutun ve doğaya vermiş olduğu tahribattan dolayı sadece çevre kirliliği yaratmaktadır”dedi.
 
Salihli, Alaşehir, Sarıgöl üçgeninde 265 derece sıcaklığında termal suyun bulunduğunu belirten Aslan,”Yer küre kabuğunun altında volkanik enerjinin olması depremin habercisidir. Jeotermal depremi tetiklemez. Manisa ve ilçeleri birinci derece deprem bölgesi kuşağında yer aldığı için bizler olası depremlerden korkmamalıyız ve gerekli tedbirleri almalıyız”dedi.

2020/01/2020-01-29-17-06-58.jpg
Bu haber 1780 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Alaşehir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
Alaşehir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için Genelge Yayımladı
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için Genelge Yayımladı